Garantija

Naudotų automobilių garantija

          MB „ValdAuto Transportas“ parduodamiems automobiliams taikomos garantijos jei tai yra numatyta pirkimo pardavimo sutartyje ar jos prieduose . Ridos ar laikotarpio garantija, priklausomai kuri pasibaigė pirmoji.

          Garantija užtikrina, kad parduodamas naudotas automobilis yra techniškai tvarkingas ir gali būti eksploatuojamas pagal jo paskirtį, t.y. automobilis turi galiojančią techninę apžiūrą (TA). Jeigu automobilis TA neturi, tai garantija užtikrina, kad toks automobilis atitinka visus privalomus reikalavimus, kad TA būtų gauta. Tuo atveju, jeigu įgaliotas TA vykdantis asmuo nustato, kad automobilis neatitinka galiojančių TA reikalavimų, įsipareigojame savo sąskaita automobilį suremontuoti taip, kad jis tuos reikalavimus atitiktų. Naudoto automobilio techninė būseną negali atitikti naujo automobilio techninės būklės , dėl natūralaus automobilio susidėvėjimo.

                                                            Garantija yra taikoma šioms detalėms ar mechanizmams :

Variklio cilindrų blokui su velenu, stūmokliais, švaistikliais ir tepalo siurbliu, vožtuvais ir jų dalimis, galvutės tarpinei, cilindrų bloko galvutei su velenėliais, greičių dėžei ir tiems darbams bei detalėms, kurios buvo naudojamos automobilio remontui arba jo techninės būklės patobulinimui, pagal gamintojų ar detalių pardavėjų nustatytą garantinį laikotarpį . Keisti kėbulo bei kiti pagrindiniai elementai yra išvardinti pirkimo pardavimo sutarties prieduose, šiems įrenginiams arba elementams taikoma garantija.

             Natūraliam susidėvėjimui garantija netaikoma. Visos automobilio dalys dėvisi. Tokiu būdu garantinio laikotarpio metu, ypatingai automobiliams su didele rida, gali prireikti remonto darbų, kurių priežastimi pagal specialistų įvertinimą nėra medžiagų ir gamyklos atliktų darbų defektai. Tokie defektai remiasi eksploatacijos sąlygojamu susidėvėjimu ir garantija jiems netaikoma . Garantija netaikoma automobilio mechanizmams ir detalėms, įskaitant, bet neapsiribojant važiuokle ir jos dalimis: variklio aušinimo, kuro tiekimo, uždegimo, dujų išmetimo, kondicionavimo sistemomis, taip pat vairavimo, stabdymo, pavaros perdavimo, sankabos, amortizavimo mechanizmams, turbokompresoriams, starteriams, generatoriams, elektros sistemoms, pakabos bei kėbulo dalims, variklio grandinei. Garantija taip pat netaikoma ir tokiems reguliavimo darbams, kaip durelių ir stoglangių pritaikymas ir sureguliavimas, oro triukšmų bei nesandarumų durelėse ir stoglangiuose tvarkymas, ratų suvedimas ir balansavimas, kuro ir tepalų sąnaudoms, jei jos neviršija gamyklos gamintojos nustatytų normų. Garantija netaikoma, jeigu automobilyje sumontuoti mazgai ar detalės neatitinka gamintojo reikalavimų, t.y. sumontavus papildomą įrangą, padidinus ar pamažinus variklio galią ( Chip tuning, remapping) , keičiant pavarų dėžę, keičiant automobilio ar jo dalių konstrukciją ir (arba) automobilyje padaryti pakeitimai, nesuderinti su pardavėjų. Jei automobilis buvo naudojamas netinkamu būdu, ne pagal paskirtį, pažeidžiant naudojimosi automobiliu instrukciją, jei automobilis buvo naudojamas taksi veikloje, nuomai, sporto varžyboms, keleivių ar krovinių pervežimui.ar kitai ne pagal paskirti priskirtai veiklai.

             Garantinį remontą atlieką „ ValdAuto transportas“  pasirinktas servisas, jei kitaip nesuderinta su pirkėjų. Pardavėjas neatsako už patirtą finansinę žalą,  pirkėjo netiesioginių ir tiesioginių išlaidų, susijusių su pakaitinio automobilio nuoma, taksi išlaidomis, sugedusio automobilio transportavimu, nakvyne arba remontuojamo automobilio prastova.. Taip pat neatliginami nuostoliai kurių ėmėsi pirkėjas arba tretieji asmenys iš anksto nesuderinę remonto ( nesuderinę remonto sąmatos ) arba transportavimo kaštų su pardavėjų.